Premis

Premi CREU CASAS de l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el món

(En honor de la primera dona membre de la Secció de Ciències de l’IEC)
Creu Casas i Sicart, botànica i farmacèutica
Barcelona, 1913 – Bellaterra, 2007

7a convocatòria.

Premi instituït l’any 2017 per l’Institut d’Estudis Catalans. Ofert a dues modalitats (es convoca una modalitat cada any i en anys alterns):

A) A una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l’alumnat femení en qualsevol àmbit (enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc.).

B) A un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d’empoderament de les dones o d’ensenyament per a captar el talent femení en els camps esmentats.

El premi s’ofereix en aquesta convocatòria a la modalitat B. Les candidatures han d’ésser presentades amb un escrit i un vídeo (de quatre minuts de durada, com a màxim) en llengua catalana, en què s’argumentin els motius de la proposta, i han d’anar acompanyades de documentació complementària i de l’aval d’alguna institució o societat que en reconegui els mèrits. Tant en la proposta escrita com en el vídeo caldrà que es faci constar en què s’invertirien o a què es dedicarien els recursos associats al guardó.

Poden presentar candidatures al premi les persones responsables de grups de treball o d’investigació reconeguts en l’àmbit de la tecnologia, o qualsevol altra persona o entitat vinculada amb la tecnologia.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per cinc persones: dos membres de la Secció de Ciències i Tecnologia, dos membres de la Societat Catalana de Tecnologia (en l’elecció dels quals regirà la paritat de gènere) i una persona designada per la Presidència de l’IEC. La ponència nomenarà un tutor o una tutora per al grup de treball guardonat.

La dotació del premi és de quatre mil euros (4.000 €). Aquest import s’abonarà en quatre parts:

1) un 30 % quan se celebri l’acte públic de lliurament del premi (diada de Sant Jordi del 2024);

2) un altre 30 % al cap d’almenys trenta dies del primer abonament, amb la presentació prèvia de l’informe del tutor o tutora;

3) un altre 30 % al cap d’almenys trenta dies del segon abonament, amb la presentació prèvia d’un segon informe del tutor o tutora;

4) el 10 % restant en el moment de lliurar l’informe final (no més tard del 22 d’abril de 2025).

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat i, només en casos excepcionals, es podrà atorgar ex aequo.

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2024

Vull presentar o gestionar una candidatura

 

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

54a convocatòria.

Premi instituït l’any 1969.

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre tecnologia.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2019.

Els treballs han d’haver estat presentats com a treball de fi de grau, treball de fi de màster o tesi doctoral i han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Els autors han d’adjuntar a la tramesa un resum que inclogui les paraules clau, els objectius, les conclusions i les fonts d’informació emprades. També han d’indicar el nom de l’entitat on es va presentar el treball (universitat, facultat, centre de recerca, institut de recerca o similar), el nom de la persona o les persones que l’han dirigit i, si escau, el grup de recerca en què són inscrits els autors.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certificat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Tecnologia.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica.

Les persones guardonades rebran un diploma acreditatiu.

La Societat Catalana de Tecnologia publicarà un resum del treball premiat a la Revista de Tecnologia.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2024.

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2024

Vull presentar o gestionar una candidatura