Junta

 

Els membres de la junta són els següents:

Presidenta: Núria Salán
Vicepresident: Jordi Regalés
Tresorer: Eugeni Vilalta

Secretària:

Publicacions:

Marta Pàmies

Aina Barceló
Beatriu López
Antoni Olivé (Delegat IEC)

Vocals:

 

Mariona A. Ciller
Júlia Abós
David Adrover
Francesc Bonvehí
Ricard Bosch
Oriol Boix
Susanna Cabos
Núria Castell
Joaquim Corominas
Carolina Crespo
Xevi Cufí
Jordi El Mariachet
Albert Garcia-Benadí
Antoni Hernández
Purificació Martínez
Anna Mates
Toni Moreno
Àngels Pèlach (UdG-EPS)
Mar Porras
Judith Tello
Sílvia Zurita
Delegat de l’IEC: Antoni Olivé i Ramon