La Societat

 

La Societat Catalana de Tecnologia (SCT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, té la seva seu al carrer del Carme 47, de Barcelona.

La SCT, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia, fou creada amb aquesta denominació l’any 1986.

La SCT desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en tots els actes i en les publicacions.

Objectius

La Societat considera la tecnologia com a factor de cultura i per això la conrea en els seus diversos vessants. Promou la recerca i la divulgació dels avenços tecnològics en general i, en especial, dels que afecten l’àmbit de la societat catalana. També pren en consideració les repercussions de la tecnologia en altres camps, com poden ésser el medi, l’economia, la societat i l’opinió pública. Promou contactes entre tècnics i investigadors de la universitat i de la indústria i col·labora amb els centres de formació. També promou les publicacions de tema tecnològic en llengua catalana.

Junta

Estatuts

Socis institucionals