Grup format per professorat de tecnologia d’ESO, batxillerat i cicles formatius, amb la voluntat de crear un grup d’interès en el disseny d’activitats formatives, el desenvolupament de metodologies d’aprenentatge, les activitats de captació de talent jove cap a perfils tecnològics i el suport per al professorat de tecnologia a Catalunya.

Responsables: Carolina Crespo, Antoni Hernández, Jordi Regalés, Judith Tello i Sílvia Zurita