Entrevista amb Joaquim Coromines

Entrevista amb Joaquim Coromines, president del Congrés d’Energia de Catalunya. El Butlletí de l’Institut d’Estudis Catalans (Febrer de 2017)