El Butlletí de l’Institut d’Estudis Catalans

  El Butlletí de l’Institut d’Estudis Catalans, núm. 189, juliol de 2014 La Societat Catalana de Tecnologia compareix davant la Comissió d’Ensenyament i d’Universitats del Parlament de Catalunya

Compareixença de la SCT al Parlament de Catalunya

Ahir, dia 3 de juliol, una representació de la Societat Catalana de Tecnologia —formada per David Atzet, Ramon Bragós i Roger Hoyos— va comparèixer davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya, a petició d’aquest òrgan, perquè valorés els...