Cada juliol, des de fa uns anys, el professorat de Tecnologia afrontem el repte de trobar-nos i parlar de tecnologia, del present i del futur de les nostres matèries i assignatures, de la seva didàctica i plantejament pedagògic. Aquesta jornada esdevé any rere any, un espai per compartir, per debatre, per aprendre plegats i per consolidar la tecnologia, tan necessària per a la (bona) formació del nostre jovent.

La intel·ligència artificial ha esdevingut un tema de debat social i tecnològic, generant desconfiança entre la comunitat tecnocientífica que recomana unes regles tecnològiques i ètiques per al seu desenvolupament. Tanmateix, el currículum de Tecnologia l’inclou com un contingut a treballar a l’aula. Aquests dos elements motiven que sigui l’eix central de la Jornada del 2023 per tal que el professorat conegui aquesta tecnologia, disposi de recursos didàctics i criteris per al debat sociotecnològic.

Web de la darrera Jornada, des d’on es pot accedir a les Jornades anteriors