Iniciativa de l’equip de professorat de la Societat Catalana de Tecnologia arran de la publicació del projecte de decret d’Ordenació de l’Educació Bàsica a Catalunya de 2022, en el qual la matèria de Tecnologia canvia de denominació, Tecnologia i digitalització, amb una assignació horària de 105 h de 1r a 3r d’ESO, que suposa una reducció del 50%, i deixa de ser una matèria comuna amb presència als tres cursos.

Recull de accions realitzades, documentació, recolzaments i resó en mitjans de comunicació.