La Junta de la Societat Catalana de Tecnologia lamenta profundament el traspàs de la nostra companya Montserrat Sebastià i Salat. La Montserrat havia estat membre de les dues Juntes Directives anteriors, i va destacar per les seves aportacions sobre temes d’estudis de documentació.

Et tindrem en el nostre record.

Barcelona, 12 de febrer de 2014