Dr_ETomasLa Junta de la Societat Catalana de Tecnologia lamenta profundament el traspàs, als noranta anys, del senyor Estanislau Tomàs i Morera, doctor en enginyeria industrial i president de la Societat Catalana de Tecnologia del 1986 —any en què la Secció d’Enginyeria de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques esdevingué societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans— al 2007.

En els darrers anys ha estat vocal de la Junta Directiva de la SCT. I, si bé cada vegada assistia més espaiadament a les reunions, ha mantingut un interès viu per tot allò relatiu a la Societat.

El Dr. Tomàs va destacar per les seves aportacions en trefilaria de l’acer i va realitzar nombrosos estudis sobre la corrosió de les peces metàl·liques. Va realitzar també treballs de recerca sobre les antigues fargues i el mètode que s’hi ha utilitzat per a la reducció dels minerals de ferro.

El tindrem en el nostre record.

Barcelona, 10 d’octubre de 2014